IzrednoSprejeto
  • Inšpektor

Vsak delavec mora poznati spremembe Zakona o inšpekciji dela in Zakona o urejanju trga dela

26. septembra je Državni zbor sprejel novelo Zakona o inšpekciji dela (ZID-1B) in Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-D). Oba zakona pričneta veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
Eva Langeršek
Eva Langeršek
Pravno kadrovska svetovalka