Kadrovske evidence
  • Kadrovske Evidence

Imate Ustrezno Urejene Kadrovske Evidence?

Zagotovo veste: inšpektorji običajno najprej preverijo evidence s področja dela in socialne varnosti. Globe za kršitve na tem području znašajo od 1.251,88 do 4.172,93 evra.
Revizor Janez
Revizor Janez
Revizor Janez