shopping-1165437_1920

Nič več v trgovino med prazniki

  • NovičKA

V ponedeljek, 16.07.2018 so Sindikat delavec trgovine Slovenije in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnika delavcev ter Trgovinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za trgovino in Gospodarska zbornica Slovenije – PTZ, kot predstavnika delodajalcev, podpisali novo Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije, ki bo pričela veljati s 15.08.2018.

Predstavniki delavcev in delodajalcev so se med drugim dogovorili, da bo lahko delodajalec na delo na nedeljo in praznike, razporedil tudi delavce, ki skrbijo za otroka do treh let starosti, na izrecno pisno pobudo delavca.

V dogovoru so povečali število nedelj v letu, ko je delavec lahko razporejen na delo iz 15 na 20 nedelj v letu, ampak ne več kot dve v mesecu. Nova kolektivna pogodba ohranja dodatek na delo v nedeljo v višini 100% od osnovne bruto plače delavca, vendar ta dodaten ne more znašati manj kot 6,05 EUR/uro bruto. Te določbe se pričnejo uporabljati s 01.09.2018.

Po novi kolektivni pogodbi delodajalec ne bo smel delavca razporediti na delo v primeru vseh 15 praznikov, razen v določenih izjemah, ki so v novi kolektivni pogodbi bolj natančno opredeljene.

V letu 2019 se bodo povišale najnižje osnovne plače, in sicer od 01.01.2019 za I.- V. tarifnega razred za 5% in za VI. in VII. tarifni razred za 10%. S 01.07.2019 sledi za I. – V. tarifni razred dodatno povišanje najnižjih osnovnih plač za 2% na sedanjo osnovo. Prav tako nova kolektivna pogodba ureja letno usklajevanje najnižjih osnovnih plač.

Doris

Doris Rakuša
Pravna svetovalka

Zadnji Blog zapisi

KA_novica
  • NovičKA

Januarsko srečanje s poslovnimi partnerji: Hvala, ker se dopolnjujemo in skupaj rastemo

»Pozitivnih poslovnih zgodb nikoli ne pišejo podjetja. Pišemo jih ljudje.« S temi besedami je direktorica Zvezdana Lubej v sredo, 29. januarja, na srečanju Januarski pogovor nagovorila polno dvorano poslovnih partnerjev in prijateljev Profiles International Slovenia ter Kadrovske asistence.
KA_jan_20
  • Delovno Pravo

Novost: vsi starši prvi dan s prvošolčki v šolske klopi

11. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke ponosno in brezskrbno pospremili v šolo.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja
KA_dec19
  • Delovno Pravo

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo veljavna samo do konca leta

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je bila sklenjena za določen čas in je veljala do 31. decembra 2018. Normativni del KPOP se je uporabljal še 12 mesecev po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, torej do vključno 31. decembra 2019.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja