KA_nov18

Ne le umska, danes šteje čustvena inteligentnost

  • KAdri

Kateri razmeroma mlad in moderen koncept v poslovnem svetu postaja vedno bolj pomemben? Različni viri ga ocenjujejo kot enega izmed top 10 sposobnosti, ki jih bo v prihodnje zaposleni potreboval za uspeh na delovnem mestu. Zagotovo ste uganili, da govorimo o čustveni oz. emocionalni inteligentnosti.

Čustvena inteligentnost je splet čustvenih in socialnih spretnosti, ki kaže, kako svoja čustva kombinirate z mišljenjem. Kombiniranje se začne s sposobnostjo opazovanja svojih čustev in čustev drugih. Ta pa moramo ne le razlikovati med seboj, temveč jih tudi prepoznati. Celoten 'postopek' se nadaljuje s sposobnostjo uporabe teh čustvenih informacij za vodenje mišljenja in vedenja.

Pogosto napačno dajemo vse inteligentnosti v isti koš. Kognitivne inteligentnosti (IQ) in čustvene inteligentnosti ne moremo enačiti; prav tako tudi nista visoko povezani. Nekdo ima lahko zelo visok IQ in nizko čustveno inteligentnost oz. obratno.

Daniel Goleman, eden izmed vodilnih raziskovalcev na tem področju, razlaga, da na podlagi naše čustvene inteligentnosti razvijemo našo emocionalno kompetentnost. Slednja je naučena zmožnost, zaradi katere smo uspešnejši tako na delovnem mestu kot v vsakodnevnem življenju.

Štiri področja čustvene kompetentnosti

Čustvena kompetentnost se deli na štiri področja, pri katerih izstopata procesa prepoznavanja in uravnavanja čustev.

  1. Čustveno samozavedanje pomeni, da imamo sposobnost prepoznati čustva drugega.
  2. Pod čustveno samokontrolo razumemo, da smo sposobni uravnavati močna čustva, kot sta npr. jeza ali strah.
  3. Socialno zavedanje zajema kompetenco empatije.
  4. Upravljanje odnosov je področje, ki se nanaša na socialne spretnosti oz. posameznikovo sposobnost prilagajanja drugim ali vplivanja na čustva drugih.

KA_nov18_1 

Čeprav biološkega vpliva na emocionalno oz. čustveno inteligentnost ne smemo zanemariti, so zelo pomembni tudi socio-kulturni dejavniki. Kaj to pomeni? Da nam je določen potencial naravno dan, a kako ga bomo izkoristili in posledično oblikovali naše sposobnosti, je odvisno od okolja.

Ali včasih težko prepoznate čustva drugih posameznikov? Se morda ne počutite prijetno, pa ne morete natančno ugotoviti zakaj? Vas pogosto prevzamejo močna čustva, denimo strah, in ne veste, kako odreagirati? To so izzivi, s katerimi se soočajo tudi visoko čustveno inteligentni ljudje. V vseh življenjskih situacijah je nemogoče 'pravilno' kombinirati čustva z mišljenjem in vedenjem. Obstajajo pa okolja, kjer je to še posebej zaželeno. Eno takšnih je delovno okolje.

Čustvena inteligentnost predstavlja kar 27– 45 % uspeha na delovnem mestu

Visoko čustveno inteligentni zaposleni so boljši pri komuniciranju svojih idej, namenov in ciljev ter so bolj asertivni. Sam koncept je povezan z učinkovitim timskim delom in spoprijemanjem z zahtevami ter s stresom. Raziskave kažejo, da čustvena inteligentnost predstavlja kar 27– 45 % uspeha na delovnem mestu.

Kaj pa vodje? Ugotovljeno je, da visoko čustveno inteligentni vodje lažje in hitreje prepoznajo prednosti in pomanjkljivosti svojih zaposlenih ter generirajo več entuziazma in optimizma.

Omenili smo, da se naša čustvena kompetentnost lahko izboljša. Prvi korak je ozaveščanje naših lastnosti. Kakšna so naša prilagodljivost, sodelovanje, komunikacija, upravljanje konfliktov, samozavest? Izkušnje kažejo, da s pomanjkanjem informacij težko napredujemo. Šele ko imamo objektivno sliko o sebi, se lahko podamo na pot napredka.

IrisKaiser

Iris Kaiser
Strokovna sodelavka

Zadnji Blog zapisi

KA_april2019
  • KAdri

K zavzetosti zaposlenih pristopimo celovito

V podjetjih si želimo produktivnih in učinkovitih zaposlenih, ki so malo bolniško odsotni in zelo pripadni. Želimo si učinkovite komunikacije, dobrih medosebnih odnosih in vsesplošnega zadovoljstva. Želimo si zavzetih zaposlenih. Kako do njih?
IrisKaiser
Iris Kaiser
Strokovna sodelavka
KA_mar2019
  • RevizorKA

Katere spremembe predlagajo na ministrstvu za delo?

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenja Klampfer je včeraj na novinarski konferenci predstavila sveženj sprememb, ki jih predlagajo na področju socialnega varstva, trga dela in pokojninskega sistema. V grobem jih lahko strnemo v sedem spodaj navedenih točk.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_mar19
  • RevizorKA

8 področij, ki bodo letos pod drobnogledom Inšpektorata za delo

Inšpektorat za delo vsako koledarsko leto napove, kam bo usmeril akcije inšpekcijskih pregledov. Običajno so usmerjene na področja, kjer je bilo v preteklem letu ali prej, ugotovljenih največ kršitev. Letos je na seznamu 8 področij, kjer bodo najpogosteje izvajali inšpekcijske preglede.
Doris in Maja
Maja Brajnik in Doris Rakuša, Kadrovska asistenca, Kadrovske storitve d.o.o.
Kadrovska asistenca – Kadrovske storitve d.o.o.