Na voljo 10 milijonov evrov za usposabljanja starejših zaposlenih

Na voljo 10 milijonov evrov za usposabljanja starejših zaposlenih

  • Javna Povabila

Objavljen je javni razpis, na katerem lahko podjetja pridobite sredstva za usposabljanja zaposlenih, starejših od 45 let. Za izvedbo programov v obdobju naslednjih dveh let je razpisanih 10 milijonov evrov.

Finančne spodbude, ki jih je konec julija razpisal Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, so namenjene tako malim, srednjim kot velikim podjetjem, pa tudi samozaposlenim za izvajanje aktivnosti v letih 2019, 2020 in 2021 na dveh področjih:

  1. Pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih. Zanjo boste podjetja, glede na število zaposlenih, lahko pridobila tudi do 3.000 evrov.
  2. Za razvoj kariere in krepitev kompetenc starejših zaposlenih. Področje obsega izvajanje motivacijskih programov za starejše zaposlene in usposabljanja na področju osebnega ter kariernega razvoja. Za posameznega starejšega zaposlenega boste lahko podjetja pridobila do 1.800 evrov.

Prilagajanje demografskim spremembam na trgu

Spodbuda k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih od 45 let in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti, je lahko za vaše podjetje eden od učinkovitejših korakov v prilagajanju na spremenjene demografske razmere na trgu, predvsem na zmanjševanje deleža delovno sposobnega prebivalstva in višanje starostne strukture zaposlenih.

Prijavnico lahko vložite od 26. avgusta do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. oktobra. Pridobivanje in izpolnjevanje vse ustrezne dokumentacije, pripravo ter oddajo ponudbe, vam uredimo tudi v Kadrovski asistenci.

Za nasvete, kako se lotiti prijave in za vsa ostala vprašanja smo dosegljivi na: kariera@profilesslovenia.si.

IrisKaiser

Iris Kaiser
Strokovna sodelavka

Zadnji Blog zapisi

KA_avg19
  • RevizorKA

Besedilo novega Zakona o varstvu osebnih podatkov še ni usklajeno

Ministrstvo za pravosodje je v ponovno medresorsko in strokovno usklajevanje poslalo besedilo predloga novega Zakona o varstvu osebnih podatkov. Kaj predlagajo?
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja
Na voljo 10 milijonov evrov za usposabljanja starejših zaposlenih
  • Javna Povabila

Na voljo 10 milijonov evrov za usposabljanja starejših zaposlenih

Objavljen je javni razpis, na katerem lahko podjetja pridobite sredstva za usposabljanja zaposlenih, starejših od 45 let. Za izvedbo programov v obdobju naslednjih dveh let je razpisanih 10 milijonov evrov. ​
IrisKaiser
Iris Kaiser
Strokovna sodelavka
KA_julij19
  • KAdri

Dobro je poznati zahteve za uporabo psihološkega testa

Kaj je psihometrično testiranje? Psihometrični oz. psihološki testi merijo mentalne atribute, odnos do nečesa, vedenje, čustva in miselne sposobnosti. Dostopnost teh testov je odvisna od področja in namena uporabe testa.
IrisKaiser
Iris Kaiser
Strokovna sodelavka