KA_jan_20

Novost: vsi starši prvi dan s prvošolčki v šolske klopi

  • Delovno Pravo

11. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke brezskrbno pospremili v šolo.

Z dopolnitvijo ZDR-1 bodo po novem 1. septembra vsi starši prvošolcev za spremstvo lahko koristili plačano odsotnost z dela. Pravica je absolutna, zato je delodajalec zaposlenemu ne more odreči, četudi bi njegova odsotnost morebiti lahko ogrožala delovni proces. Starši prvošolcev bodo za prvi šolski dan upravičeni do nadomestila plače v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo. Doslej so to lahko koristili le javni uslužbenci in tisti zaposleni v zasebnem sektorju, ki jim je to pravico omogočil delodajalec.

Kdaj ima zaposleni še pravico do plačanega dopusta?

ZDR-1 sicer kot druge plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, določa še:

  • lastno poroko;

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca oz. otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja;

  • smrt staršev – očeta, matere, starša zakonskega ali zunajzakonskega partnerja, posvojitelja.

  • hujšo nesrečo, ki prizadene zaposlenega.

Capture

Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja

Zadnji Blog zapisi

KA_novica
  • NovičKA

Januarsko srečanje s poslovnimi partnerji: Hvala, ker se dopolnjujemo in skupaj rastemo

»Pozitivnih poslovnih zgodb nikoli ne pišejo podjetja. Pišemo jih ljudje.« S temi besedami je direktorica Zvezdana Lubej v sredo, 29. januarja, na srečanju Januarski pogovor nagovorila polno dvorano poslovnih partnerjev in prijateljev Profiles International Slovenia ter Kadrovske asistence.
KA_jan_20
  • Delovno Pravo

Novost: vsi starši prvi dan s prvošolčki v šolske klopi

11. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke ponosno in brezskrbno pospremili v šolo.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja
KA_dec19
  • Delovno Pravo

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo veljavna samo do konca leta

Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo (KPOP) je bila sklenjena za določen čas in je veljala do 31. decembra 2018. Normativni del KPOP se je uporabljal še 12 mesecev po prenehanju veljavnosti kolektivne pogodbe, torej do vključno 31. decembra 2019.
Capture
Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja