KA_jan_20

Novost: vsi starši prvi dan s prvošolčki v šolske klopi

  • Delovno Pravo

11. januarja je začela veljati dopolnitev Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta med drugim vsem staršem bodočih prvošolcev omogoča plačan dan dopusta, da bodo lahko svoje otroke brezskrbno pospremili v šolo.

Z dopolnitvijo ZDR-1 bodo po novem 1. septembra vsi starši prvošolcev za spremstvo lahko koristili plačano odsotnost z dela. Pravica je absolutna, zato je delodajalec zaposlenemu ne more odreči, četudi bi njegova odsotnost morebiti lahko ogrožala delovni proces. Starši prvošolcev bodo za prvi šolski dan upravičeni do nadomestila plače v višini povprečne mesečne plače za polni delovni čas zadnjih treh mesecev pred odsotnostjo. Doslej so to lahko koristili le javni uslužbenci in tisti zaposleni v zasebnem sektorju, ki jim je to pravico omogočil delodajalec.

Kdaj ima zaposleni še pravico do plačanega dopusta?

ZDR-1 sicer kot druge plačane odsotnosti z dela zaradi osebnih okoliščin, določa še:

  • lastno poroko;

  • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja ali smrt otroka, posvojenca oz. otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja;

  • smrt staršev – očeta, matere, starša zakonskega ali zunajzakonskega partnerja, posvojitelja.

  • hujšo nesrečo, ki prizadene zaposlenega.

Capture

Maja Brajnik
delovnopravna strokovnjakinja

Zadnji Blog zapisi

KA_mar20
  • Izobraževanja

Webinar: MEGA KORONA ZAKON – MEGA POMOČ?

Na webinarju bodo obravnavani vsi navedeni ukrepi, pogoji, pod katerimi ga boste lahko uveljavljali in način, na katerega boste lahko zahtevali povračilo nadomestila plače delavcev in oprostitev plačila prispevkov.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_mar20_6
  • Delovno Pravo

Vlada predlog novega #protiKoronapaketa že poslala v Državni zbor

Vlada je v nedeljo, 29. marca, sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_mar20_5
  • Delovno Pravo

Novi 'korona' zakon

Vlada je danes predstavila predlog novega t. i. MEGA KORONA ZAKONA. Po besedah predsednika vlade je ta zakon v prvi vrsti namenjen 'zamrznitvi' normalnega stanja, ohranitvi ljudi, delovnih mest ter potenciala družbe in države med trenutno krizo.
Sanja
Sanja Miljuš Herman
Vodja pravne pisarne