KA_mar20_2

Višina nadomestila za plače v času izbruha koronavirusa

  • Delovno Pravo

Ker se posledice izbruha okužb z virusom SARS-CoV-2 močno odražajo tudi v slovenski gospodarski aktivnosti, zlasti v panogah turizma, gostinstva, trgovine in v predelovalnih dejavnostih, je nujno sprejeti ukrepe, s katerimi se bo olajšal položaj gospodarstva in hkrati zaščitil položaj zaposlenih. Vlada RS je zato že pripravila Predlog Zakona o interventnem ukrepu delnega povračila nadomestila plače in ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po nujnem postopku
.

Kdaj in v kakšni višini so zaposleni upravičeni do nadomestila?

Namen predloga zakona je prispevati k ohranitvi delovnih mest v podjetjih, ki poslujejo v prizadetih panogah. Ta bo dosežen z ukrepom delnega povračila izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela ter izpolnjujejo pogoje iz tega zakona.

Poleg tega predlog delodajalcem omogoča uveljavitev povračila nadomestila plače tudi v primerih, ko delavci zaradi odrejene karantene na podlagi odločbe ministra za zdravje ne morejo opravljati dela, delodajalec pa jim iz objektivnih razlogov ne more omogočiti dela na domu. Kakšno nadomestilo pripada zaposlenim v različnih primerih, nazorno prikazuje priložena grafika.

Več o pogojih za uveljavitev delnega povračila nadomestila plače za delodajalca pa najdete na povezavi.

 

Nadomestilo place

Doris

Doris Rakuša
Pravna svetovalka

Zadnji Blog zapisi

KA_mar20
  • Izobraževanja

Webinar: MEGA KORONA ZAKON – MEGA POMOČ?

Na webinarju bodo obravnavani vsi navedeni ukrepi, pogoji, pod katerimi ga boste lahko uveljavljali in način, na katerega boste lahko zahtevali povračilo nadomestila plače delavcev in oprostitev plačila prispevkov.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_mar20_6
  • Delovno Pravo

Vlada predlog novega #protiKoronapaketa že poslala v Državni zbor

Vlada je v nedeljo, 29. marca, sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) za državljane in gospodarstvo ter ga v obravnavo in sprejetje po nujnem postopku predložila Državnemu zboru Republike Slovenije.
Doris
Doris Rakuša
Pravna svetovalka
KA_mar20_5
  • Delovno Pravo

Novi 'korona' zakon

Vlada je danes predstavila predlog novega t. i. MEGA KORONA ZAKONA. Po besedah predsednika vlade je ta zakon v prvi vrsti namenjen 'zamrznitvi' normalnega stanja, ohranitvi ljudi, delovnih mest ter potenciala družbe in države med trenutno krizo.
Sanja
Sanja Miljuš Herman
Vodja pravne pisarne