Kadrovske evidence
  • Kadrovske Evidence

Imate Ustrezno Urejene Kadrovske Evidence?

Zagotovo veste: inšpektorji običajno najprej preverijo evidence s področja dela in socialne varnosti. Globe za kršitve na tem području znašajo od 1.251,88 do 4.172,93 evra.
Revizor Janez
Revizor Janez
Revizor Janez
Kako krmariti med poslovnim in zasebnim življenjem
  • Delo in družina

Kako Uspešno Krmariti med Poslovnim in Zasebnim Življenjem?

Da je vzdrževanje ravnovesja med delom in družino nemalokrat zelo zahtevna naloga, ste zagotovo že izkusili, bodisi osebno bodisi preko sodelavcev.
Revizor Janez
Revizor Janez
Revizor Janez
Promocija zdravja
  • Promocija Zdravja

Kako pa vi Promovirate Zdravje v Vašem Podjetju?

Kot delodajalci ste dolžni skrbeti za zdravje zaposlenih. Ne zgolj zaradi dejstva, da so najbolj uspešni pri svojem delu tisti, ki so zdravi in zadovoljni.
Eva Langeršek
Eva Langeršek
Pravno kadrovska svetovalka