SPLETNI
KADROVSKI
REVIZOR

Zaupajte podatke našemu revizorju in v najkrajšem možnem času vam bomo posredovali brezplačno strokovno mnenje.

Osebni podatki

Podatki o podjetju

Število zaposlenih *

Osnovna revizija - Zakonski minimum

Ali pri zaposlovanju delavcev poskrbite za zakonsko obvezne javne objave prostih delovnih mest?
Ali delavcu izročite predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred nastopom na delo?
Ali napotite delavce pred zaposlitvijo za preventivni zdravstveni pregled?
Ali napotite delavce na obdobni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred iztekom zdravniškega spričevala?
Ali delavca poleg teoretičnega usposabljanja tudi praktično usposobite za varno delo?
Ali imate vzpostavljene zakonsko obvezne evidence o delavcih?
Ali v pogodbah za določen čas konkretno pisno opredelite razlog povečanega obsega dela?

Razširjena revizija - Delovnopravni temelji

Ali ste že preverili, če vaše podjetje zapade pod dve ali več kolektivnih pogodb?
Ali imate vzpostavljene vse zakonsko obvezne interne akte v podjetju (varovanje osebnih podatkov, videonadzor, mobing, preverjanje nedovoljenih substanc, prva pomoč, promocija zdravja na delovnem mestu...)?
Ali vaša sistemizacija omogoča fleksibilno razporejanje in nadomeščanje kadrov brez dodatne administracije?
Imate v vaši sistemizaciji jasno opredeljene odgovornosti delavcev?
Ste že preverili, če morate glede na vašo dejavnost sprejeti tudi ukrepe v primeru nasilja tretjih oseb?
Ste si pridobili pisna dokazila od delavcev o seznanitvi z internimi akti delodajalca, ki jih potrebujete za dokazovanje delovnemu inšpektoratu ali na delovnemu sodišču?

Celovita HR revizija - Potencial podjetja

Imate postavljene in skomunicirane strateške cilje podjeta?
Ste že izmerili zadovoljstvo vaših sodelavcev in organizacijsko klimo?
Ali v podjetju skrbite za osebni in strokovni razvoj sodelavcev?
Izvajate razvojne in ciljno vodene razgovore z zaposlenimi?
Poznate potenciale svojih sodelavcev, v čem so dobri in v čem najboljši?
Imate prave sodelavce na pravih delovnih mestih?
Splošni pogoji uporabe
Splošne pogoje lahko preberete tukaj
* Podatki so obvezni in pogoj za izdelavo poročila